Att välja samma varje gång är inte tråkigt. Det är kostnadseffektivt.

Som partner använder vi vårt byggsystem för att utveckla fastigheter och skapa ekonomiskt fördelaktiga projekt.

Eftersom vi använder samma koncept i varje projekt kan vi effektivisera processen avseende både tid och kostnader. Det innebär också att vi vet vad byggnationen kostar och kan därför i ett tidigt skede erbjuda en fast entreprenadsumma och ekonomiska kalkyler för projektet i sin helhet. Med pålitliga ekonomiska kalkyler i ett tidigt skede gör vi det enkelt att investera.

Vi kan utveckla en befintlig fastighet eller hjälpa till med att finna en ny fastighet. Fastighetskoncept går sedan in som delägare till större eller mindre del, alternativt finner en annan incitamentsdriven överenskommelse, och arbetar tillsammans med er mot samma mål – hög avkastning. Med oss som partner kan vi erbjuda minimala initiala byggherrekostnader samt fast och lågt entreprenadpris – lägre än vad som annars vore möjligt. Detta kan vi göra då det är Fastighetskoncepts delägande partner som driver totalentreprenaden – en trygghet för investeraren.

Med vår organisation kan vi hjälpa er genom hela projektet och vi levererar till låg risk och kostnad, på ett effektivt, tryggt och välbeprövat sätt. Vi inleder samarbetet i ett tidigt skede och driver projektet fram till godkänt bygglov. När bygglovet vunnit laga kraft inleds totalentreprenaden med vår delägande partner till det pris vi överenskommit under bygglovsstadiet. När totalentreprenaden är färdig gör vi en vinstdelning som kan variera beroende på vilket upplägg vi gemensamt överenskommit.