Det finns flera sorters hus att välja mellan.
Vi valde ett – det lönsamma.

Vi har utvecklat ett byggsystem med bestämda lägenheter och hustyper. Med detta byggsystem kan vi som er partner utveckla och bygga en fastighet tids- och kostnadseffektivt.

Med vårt koncept kan vi i ett tidigt skede presentera ekonomiska kalkyler för hela projektet – oavsett boendeform. Tillsammans med er driver vi detaljplan och bygglov och eftersom vi använder vårt system kan vi tidigt lämna fast pris för entreprenaden.

Vårt fastighetskoncept är baserat på samlad kunskap från entreprenadverksamhet sedan 1940-talet. Vi är specialister på fastighetsutveckling och nyproduktion med erfarenhet av både platsbyggt och prefabricerat.

Med Fastighetskoncept som partner får ni ett smart och effektivt projekt där ekonomin står i fokus med en avkastning som både är hög och säker. Med vårt system kan vi erbjuda en totalentreprenad från 16.400 kr/m2 boarea.