Kolla här på våra enahanda, monotona, enformiga och tjatigt lönsamma hus.

Vårt fastighetskoncept är baserat på samlad kunskap från entreprenadverksamhet sedan 1940-talet. Vi är specialister på fastighetsutveckling och nyproduktion med erfarenhet av både platsbyggt och prefabricerat. Här får ni ett par utvalda projekt som personerna på Fastighetskoncept ligger bakom.